Konferencja będzie się odbywała w salach SG3 oraz SG4 (parter)


Czwartek, 24 stycznia 2019


16.00-16.45
   Otwarcie konferencji
17.00-20.00
   Spotkanie uczestników konferencji, poczęstunek
 

Piątek,  25 stycznia 2019


Wystąpienia zaproszonych gości

09.00-09.45
   Objaśnienia intuicyjne w dydaktyce matematyki
   prof. dr hab. Jerzy Pogonowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
09.45-10.15  Dyskusja

10.30-11.15
   Specyfika myślenia geometrycznego w świetle teorii M. Hejný’ego oraz A. Kuźniaka
   prof. dr hab. Ewa Swoboda, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
11.15-11.45  Dyskusja

12.00-12.45
   Czy system edukacji w Polsce potrzebuje zmian? Koncepcje zastosowane w NSPEM Edu&Math i na własnym przykładzie.
   dr Andrzej Tomski, Uniwersytet Śląski, Katowice, NSPEM Edu&MATH, Kraków
12.45-13.15  Dyskusja

13.15-14.00  Przerwa obiadowa

 Wystąpienia uczestników konferencji.

14.00-14.30  dr Aleksander Gemel
14.30-14.45  Dyskusja

14.45-15.15  dr Andrzej Tomski
15.15-15.30  Dyskusja

15.30-16.00  dr Edyta Juskowiak
16.00-16.15  Dyskusja

16.15-16.30  Przerwa

16.30-17.00  dr Sylwia Kania
17.00-17.15  Dyskusja

17.15-17.45  dr Monika Szczygieł
17.45-18.00  Dyskusja
 

Sobota,  26 stycznia 2019


Wystąpienia zaproszonych gości

09.00-09.45
   Myślenie komputacyjne elementem kształcenia matematycznego
   prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
09.45-10.15  Dyskusja

10.30-11.15
   TBA
   prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Akademia Ignatianum, Kraków; Uniwersytet Jagielloński, Kraków
11.15-11.45  Dyskusja

12.00-12.45
   TBA
   dr Zdzisław Pogoda, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
12.30-13.00  Dyskusja

13.00-13.15
   Zakończenie obrad konferencji

13.15-14.00 Obiad

14.30  Wycieczka