W wyniku renegocjacji warunków organizacyjnych konferencji udało się uzyskać korzystniejsze warunki finansowe, pozwoliło to na obniżenie opłaty konferencyjnej. Poniżej podajemy aktualne ceny. Osobom, które już uiściły opłatę zwrócimy różnicę.


Opłata konferencyjna obejmuje

 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe
 • obiady
 • spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem
 • materiały pokonferencyjne

Wysokość opłat

Uczestnik konferencji
 • wczesna rejestracja (do 10 grudnia): 390 zł
 • standardowa rejestracja (od 11 grudnia do 15 stycznia): 430 zł
 • późna rejestracja (po 15 stycznia): 450 zł
 • studenci: 250 zł
Osoba towarzysząca
 • opłata: 290 zł

Opłaty prosimy dokonywać przelewem na konto NSPEM Edu&MATH:
 Bank Pekao S.A.
 97 1240 4719 1111 0010 5260 3706
W tytule płatności prosimy o umieszczenie numeru rejestracji podanego w e-mailu potwierdzającym rejestrację.