Kampus Wielicki,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105,
32-020 Wieliczka