Jan Gałuszka - przewodniczący

Julia Manowska

Bożena Nadrowska

Alicja Wal