dr hab. Urszula Oszwa prof. UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

prof. dr hab. Jerzy Pogonowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

prof. dr hab. Helena Siwek
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

dr Andrzej Tomski
Uniwersytet Śląski, Katowice
NSPEM Edu&MATH, Kraków


dr Jan Gałuszka
NSPEM Edu&MATH, Kraków