Hotele ulokowane w Wieliczce oferują zróżnicowany standard zakwaterowania. Z ogólną ofertą można się zapoznać poprzez serwis
www.booking.com/Wieliczka/Hotele.

Niedaleko Kampusu Wielickiego, w którym planowana jest konferencja położony jest Eko Motel Na Wierzynka.
www.nawierzynka.pl
Uczestnicy rezerwujący pokoje w tym hotelu na hasło "EDU MATH" otrzymają pewien rabat.