• Uświadomienie  problemów oraz wymiana  poglądów  dotyczących  edukacji  matematycznej,  zwłaszcza w powiązaniu z koncepcjami ufundowania i rozwoju myślenia matematycznego.

  • Nawiązanie konstruktywnych kontaktów w celu wymiany poglądów, w tym również opracowania nowych metod edukacyjnych.

  • Publikacja materiałów pokonferencyjnych oraz podjęcie różnorodnych, zainicjowanych konferencją prac, w tym publikacji dotyczących programów oraz metod edukacyjnych.