Konferencja jest adresowana jest do:

  • pracowników  nauki  –  matematyków, logików, filozofów,  psychologów, kognitywistów  –  badających  podstawy  i  rozwój  myślenia  matematycznego  zarówno  w  odniesieniu  do rozwoju   jednostkowego  w korelacji z endogenezą i egzogenezą, jak również w powiązaniu z uwarunkowaniami społecznymi;

  • matematyków badających zagadnienia edukacji matematycznej zarówno od strony teoretycznej, jak i w odniesieniu do metodyki nauczania matematyki;

  • nauczycieli matematyki wszystkich poziomów prowadzących własne obserwacje dotyczące nauczania matematyki;

  • osób zainteresowanych tematyką konferencji.