• Abstrakty (streszczenia) należy składać przez formularz lub w formie pliku do 14 stycznia 2019.
  • Jeśli abstrakt składany jest w formie pliku, to akceptowane są następujące formaty: doc, docx, odt, pdf, tex.
  • Abstrakt nie powinien przkraczać 3/4 strony A4 przy użyciu czcionki 12pt.